Jen to nejlepší pro zdraví a krásu od Hanaks-Homeopathy 

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů

vse-prijemne-od-hanaks-homeopathycz

Provozovatel webu a správce osobních údajů je:
Věra Hanáková, homeopat

jednatelka Sympatie, spol. s r.o.

zakladatelka hanaks-homeopathy.cz 

autorka projektu zdravější-krásnější.cz

696 74 Velká nad Veličkou
Kontaktní adresa:
Jungmannova 214
697 01 Kyjov, IČ 16346548
 

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)
Jako prodávající plně respektuji důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete mně. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.


Podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) máte jako kupující právo na přístup(právo na poskytnutí seznamu zpracovávaných informací o své osobě), právo na opravu osobních údajů, které mi nahlásíte, že nesouhlasí, právo na výmaz (právo být zapomenut, pokud neexistuje nadřazený zákonný důvod o uchování osobních údajů déle), právo na omezení zpracování (např. znepřístupnění Vámi vybraných osobních údajů nebo dočasné odstranění zveřejněných údajů z internetových stránek), právo na přenositelnost dat (data obdržíte ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu), právo vznést námitku (v případě, že nelze vyhovět Vašemu právu na výmaz, můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro jiný účel, například přímého marketingu nebo profilování) a v případě pochybností o dodržování povinnostísouvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mne pomocí emailu na adrese vera@hanaks-homeopathy.cz nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) zpracovávám Vaše data a osobní údaje na základě oprávněného zájmu správce pro zasílání newsletteru po dobu 5 let, dále zpracovávám Vaše data a osobní údaje na základě oprávněného zájmu správce nezbytné pro splnění smlouvy nebo nezbytné pro splnění právní povinnosti pouze po minimální nutnou dobu a v co nejmenším nutném rozsahu vzhledem k účelu jejich zpracování, který mi ukládají zákony (zejména č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 280/2009 Sb., daňový řád, č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty  a další).

Dále zpracovávám Vaše data a osobní údaje na základě vašeho dobrovolného, účelného, výslovného, prokazatelného a informovaného souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat. Pokud svůj souhlas s účelem zpracování odvoláte, budou Vaše data bez prodlení vyřazena ze zpracování, pokud je nebude nutné zpracovávat z jiných právních důvodů (např. nezbytných pro splnění smlouvy nebo pro splnění právní povinnosti).


Uplatnění práva na přístup a opravu
Na požádání Vám podle možností obratem, písemně a v souladu s vaším právem na přenositelnost dat oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, nebo si přejete odvolat svůj souhlas, kontaktujte mně prosím obratem na vera@hanaks-homeopathy.cz kde jsem Vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.


Uplatnění práva na výmaz a omezení zpracování
Chci Vaše údaje použít k tomu, abych Vás mohla informovat o mých produktech a službách, zjistit Váš názor na ně, případně připravovat pro vás personalizované zprávy na základě vaší reakce na mých webech nebo v emailech. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná.
Pokud byste s nimi nesouhlasili, máte právo svůj souhlas kdykoliv odebrat a můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohla Vaše údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv jednoduše odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého mého emailu. V případě SMS odesláním zprávy na kontaktní email.


Automaticky získané osobní údaje
Když navštívíte mé webové stránky, zaznamenají mnou používané webové servery a služby standardním způsobem informace o zařízení, informace z protokolu, IP adresu, která Vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, používaný internetový prohlížeč, webovou stránku, z které mě navštívíte, webové stránky, které u mě navštívíte a také datum a délku návštěvy.
Tyto informace jsou používány za účelem měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek a jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce a mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům (např. Google Analytics).


   
Sdělené osobní údaje
Vaše osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace přes webový formulář, přihlášením do ankety, vypsání cen nebo vyplněním objednávky. Na každém takovém místě je vždy srozumitelně uvedeno jaké údaje a za jakým účelem je poskytujete.
Vyslovení souhlasu se zpracováváním osobních údajů


 
Zpracovávání osobních údajů
Správcem a hlavním zpracovatelem osobních údajů je:
Věra Hanáková, homeopat,  Velká nad Veličkou 558, adresa kontaktní kanceláře: Jungmannova 214, 697 01 Kyjov, Česká republika, IČ: 16346548, vedená v živnostenském rejstříku.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit a na dané zpracování se specializují:
Asistentka  a další poskytovatelé následujících platforem:
SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372
Smartsupp.com s.r.o.,(pozn. zatím není zpracovatelem) Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ03668681
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F  
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Asistentka a dodavatelé jsou z mé strany vázáni mlčenlivostí, diskrétností a všichni bez výjimky podléhají Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.
Platnost od 25. 5. 2018
 


NAVŠTIVTE NÁS NA NOVÉM WEBU WWW.HANAKS-HOMEOPATHY.HELP.CZ

Právě probíhá akce:

Poštovné ZDARMA
Respirátor ZDARMA
DÁREK k objednávce  
  

 

Zdraví je to nejcennější co máme. Buďme vděční za homeopatii, která nám tak pomáhá a léčí všechny naše potíže jemně, příjemně a bez vedlejších účinků.